14.3.2022

Zápis do 1. ročníka

Milí rodičia a milé deti,

pozývame vás na slávnostný zápis do 1. ročníka dňa 11. apríla 2022 o 10.00 hod. v budove našej ZŠ s MŠ.

Sme malá škola s veľkým srdcom, škola rodinného typu ktorá poskytuje:

- zážitkové vyučovanie,

- Detskú včeliu školu,

- domáce vzdelávanie,

- ANJ od 1. ročníka,

- outdoorové vyučovanie,

- zvyšovanie environmentálneho povedomia detí.

TEŠÍME SA NA VÁS :-)