22.4.2022

Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023

Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť na webovom sídle našej školy v sekcii: Materská škola - dokumenty - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ: https://www.zsmsvelkalehota.sk/ms-dokumenty/

alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ.