21.6.2024

Školské stravovanie - obedy od 01.09.2024.

Oznamujeme rodičom detí, ktorí majú záujem čerpať dotáciu na stravu v školskom roku 2024/2025, že musia o ňu písomne požiadať prostredníctvom NÁVRATKY, a to najneskôr do 28.06.2024.

Návratku prosíme doručiť vedúcej VŠJ.

Návratka – žiadosť o poskytnutie dotácie od 01.09.2024 sa nachádza v sekcii Výdajná školská jedáleň: Návratka - žiadosť o dotáciu od 01.09.2024.