5.3.2021

Informácie k vzdelávaniu žiakov od 08.03.2021


Milí rodičia,

veľmi nás táto situácia mrzí a je nám to ľúto, ale v súlade s COVID-19 Automatom, s dôrazom na zníženie mobility obyvateľov, nezlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Žarnovica, ktorý je od 8.3.2021 opäť v IV. stupni varovania, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom a rozhodnutia zriaďovateľa aj naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní u detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ.

Všetci si už veľmi želáme, aby sme sa konečne mohli vrátiť v zdraví do školy.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na základe epidemiologickej situácie budúci týždeň dňa 10. 03. 2021.