16.2.2023

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

v mene Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote sa na vás

𝗼𝗯𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲 𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗯𝗼𝘂 𝗼 𝗽𝗼𝘂𝗸𝗮́𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝟮% 𝘇𝗼 𝘇𝗮𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝗻𝗲𝗷 𝗱𝗮𝗻𝗲 z príjmov na účet nášho rodičovského združenia.

✅ 𝐏𝐫𝐞𝐜̌𝐨 𝐧𝐚́𝐦 𝐯𝐞𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭̌ 𝟐% 𝐳 𝐝𝐚𝐧𝐞?

Sú to peniaze, ktoré by ste inak odviedli do štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate.

✅ 𝐍𝐚𝐬̌𝐞𝐣 𝐬̌𝐤𝐨𝐥𝐞 𝐯𝐬̌𝐚𝐤 𝐩𝐨𝐦𝐨̂𝐳̌𝐮 zabezpečiť lepšie materiálne a technické vybavenie vyučovacieho procesu a skvalitniť tak výchovno-vzdelávací proces.

✅ 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐨 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐮 𝐯𝐚́𝐦 𝐝̌𝐚𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐞 🙏 za vašu doterajšiu podporu našej školy. Aj vďaka vašej pomoci sme mohli zlepšiť vybavenie našej ZŠ s MŠ, začali sme modernizovať školu a chceme v tom pokračovať. To sa nám môže podariť jedine vzájomnou spoluprácou a s pomocou ľudí, ktorým na našej škole záleží.

✅ Všetkým za prejavenú ochotu a darovanie 2% zo svojich daní vopred srdečne 𝐃̌𝐀𝐊𝐔𝐉𝐄𝐌𝐄 🙏

👉 Údaje o prijímateľovi:

Názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote

Sídlo: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42011388

👉 link na tlačivo:

https://www.zsmsvelkalehota.sk/.../doku_2023_3646_28.pdf...

ĎAKUJEME a prosíme o zdieľanie 🙏